ਸਪੀਚ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ

Play

ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ

Search Minus

ਜ਼ੂਮ ਆਉਟ

Search Plus

ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ

Clear

ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ

Save

.Txt ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰੋ

Save Doc

.Doc ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾਓ

Copy

ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ

Print

ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ

Envelope

ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੋ

ਭਾਸ਼ਾ

ਕਹੋ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਇ .
ਕਾਮੀਆਂ ,
ਸੈਮੀਕਾਲਨ ;
ਕੌਲਨ :
ਲਪਕ, ਜੋੜਨੀ -
ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ?
ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ !
ਖੁੱਲੇ ਬਰੈਕਟ (
ਬੰਦ ਬਰੈਕਟ )
ਸਪੇਸ, ਵ੍ਹਾਈਟਸਪੇਸ
ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ, ਦਾਖਲ ਕਰੋ
ਨਵਾਂ ਪੈਰਾ ↵↵

ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਟੀਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ।

ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਆਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ!

ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ: ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੋਇਸ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ।
ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਫਟਵਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

 1. ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 2. ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਿਓ।
 3. ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ Ctrl+Alt+D ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੁੰ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਫਟਵਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ/ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-ਕੀਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸੇਵ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ, ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਰੀਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਵੌਇਸ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵੌਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ
 • ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਸਥਾਪਨਾ, ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
 • ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ
 • ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੌਇਸ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ: ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, "ਕੌਮਾ" ਕਹੋ ਅਤੇ ਇਹ "," ਟਾਈਪ ਕਰੇਗਾ।
 • ਸਮਾਰਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
 • ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸੇਵ, ਕਾਪੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵੋਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਉਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੌਖ, ਤੁਰੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਨਾਣ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਟੂਲ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਫਿਰ, ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਵਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸੇਵ ਕਰੋ।

ਪਰ ਸਿਰਫ ਐ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਵੋਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ: ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਮਲਟੀਟਾਸਕ: ਵਿਅਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
 • ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵੌਇਸ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਕਨਵਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ, ਸੰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ: ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਈਫੋਨ, ਅੰਦਰੋਈਡ, ਟੈਬਲੈੱਟਾਂ, ਆਦਿ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ: ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਲੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ, ਸ਼ਬਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਦਿ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
 • ਇੱਕ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਟਰਨਅਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਪੀਚ ਰੀਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੂਲ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੂਲ, ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੂਲ, ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪੀਚ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ, ਤਤਕਾਲ ਸਪੀਚ ਰੀਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੌਣ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵੌਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਸਪੀਚ ਰੀਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਣ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ।

ਇਹ ਟੂਲ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਨੋਟ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ, ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੋਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਟਾਕ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਟਾਕ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਟੂਲ ਹੈ ਜੇੜੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੀਕ ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੂਲ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ, ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਾਰਥਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਵੌਇਸ ਟਾਈਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਟਕਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ ਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਕਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਸਪੀਚ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਟੂਲਜ਼: ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਟੂਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਐਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਟੂਲ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਚ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੈਚਲਿਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਚ ਰੀਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੂਲ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਬੋਲੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: ਕ੍ਰੋਮ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਮੱਸਿਆ: ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ।
 • ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  ਸਾਡੇ ਸਪੀਚ ਰੀਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
 • ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਗਲਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
  ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕੈਮਰਾ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਸ਼ਨ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ), ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪਡਾਉਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਚੁਣੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਰੀਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੂਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੌਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਟੂਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਬਸ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ "ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੁਫਤ ਵੌਇਸ ਡਿਕਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਵੈਚਲਿਤ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ?

ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਤਕਨੀਕ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਕਨਵਰਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵੌਇਸ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਵੌਇਸ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਕਨਵਰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਡੀਓ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਕਨਵਰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਸ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੂੰਗੇ। ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, "ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓ। ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੌਇਸ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਤੁਸੀਂ "ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵੌਇਸ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਪੀਚ ਰੇਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਗਏ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਪੀਚ ਰੇਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

"ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ" ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸਟ-ਟੂ-ਸਪੀਚ, ਆਈਬੀਐਮ ਵਾਟਸਨ ਸਪੀਚ ਟੂ ਟੈਕਸਟ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਸਪੀਚ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵੌਇਸ ਟਾਈਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ ਵੌਇਸ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੌਇਸ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਬਟਨ ਦਬਾਓ "ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ" ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਚਾਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਵੌਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂ?

ਇਸ ਵੌਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, "ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਤ ਹੈ।

ਵੌਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਵੌਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਾਉੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਟਾਕ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਟਾਕ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂਲ ਲੱਭ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਵੌਇਸ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। "ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟਾਕ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਕਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ?

ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ "ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ"? "ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ" ਨਾਮਕ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀ ਹੈ?

ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖੀਆਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਪੀਚ ਰੇਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਗਾ।

ਸਪੀਕ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸਪੀਕ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਟੂਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਸ "ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੌਇਸ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਟੂਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ "ਬਿੰਦੂ" ਜਾਂ "ਕਾਮਾ" ਕਹਿ ਕੇ।

ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ" ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਸਟਮ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ।

ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਟੂਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। "ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ।

ਕੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ?

ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਆਪਣੇ ਟੈਬਲੈੱਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਡੀਓਸਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ?

ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਡੀਓਸਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾੰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਟੂਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਸਵੈਚਲਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਬਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ।

ਇੱਕ ਸਵੈਚਲਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂਲ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਔਡੀਓਸਕ੍ਰਿਪਟੋ:

 • ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼: ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ,
 • ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
 • ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ,
 • ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਵੈਚਲਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਵੈਚਲਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਣ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹਰ ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!