ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼

Play

ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

Pause

ਬੋਲਣਾ ਰੋਕੋ

Stop

ਬੋਲਣਾ ਰੋਕੋ

Download

ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰੋ

Clear

ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ

ਭਾਸ਼ਾ

Settings

ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ

ਕਹੋ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਇ .
ਕਾਮੀਆਂ ,
ਸੈਮੀਕਾਲਨ ;
ਕੌਲਨ :
ਲਪਕ, ਜੋੜਨੀ -
ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ?
ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ !
ਖੁੱਲੇ ਬਰੈਕਟ (
ਬੰਦ ਬਰੈਕਟ )
ਸਪੇਸ, ਵ੍ਹਾਈਟਸਪੇਸ
ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ, ਦਾਖਲ ਕਰੋ
ਨਵਾਂ ਪੈਰਾ ↵↵

ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸਟ-ਤੋਂ-ਸਪੀਚ: ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਮੁਫਤ ਟੈਕਸਟ ਰੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਲ, ਬਹੁਮੁਖੀ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ-ਧਵਨੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਣ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਟੂਲ ਹੈ
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸਟ ਰੀਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

 1. ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਟ ਪੇਸਟ ਕਰੋ
 2. ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ
 3. "ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਟ-ਤੋਂ -ਭਾਸ਼ਣ ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਟੀਕ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸਪੀਚ ਰੀਡਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ।

ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਗਏ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗਤੀ ਅਤੇ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।

ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ?

 • ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ
 • ਕੋਈ ਡਾਉਨਲੋਡ, ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ.
 • ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • ਸੁਭਾਵਿਕ-ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ
 • ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ
 • ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
 • ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀਅਮ, ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਪਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਕੈਪਚਰ ਕਰੇਗਾ), ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੱਧਮ ਹੈ।

ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਨੁਭਵੀ ਲਾਭ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲੇਖ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਤਾਣਾ ਚਾਂਉਂਦੇ ਹੋ।

ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰੀਡਆਉਟ ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਟੂਲ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਆਸਾਨ, ਅਨੁਭਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸਪੀਚ ਰੀਡਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਪਾਦਨ ਟੂਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਕਾਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦਲੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉੱਨਤ ਪਾਠਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੈਸੇ ਉਹ ਨਾ ਸਕਣ।
ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਲਹਿਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸਪੀਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸਪੀਚ ਟੂਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਰੀਡਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ

ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕਾਪੀ/ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਹ ਬੁਲਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੁਆਰਾ, ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸਪੀਚ ਰੀਡਰ ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸਪੀਚ ਟੂਲ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ।

ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕੌਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ?

ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਟੂਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਅਸਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਪੱਕ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਲੋਕ ਟੈਕਸਟ ਟੂ ਵੌਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਕਿਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਬਾਕਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਏਮਪੀ3 ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਕਸਰਤ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਹੋ। ਫਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ, ਦੂਜੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਜਾਂ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਣਨ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਟੂਲ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਣਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵੈਬ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਟੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

 • ਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੌਲਯੂਮ/ਸਪੀਡ/ਪਿਚ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ।
 • ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਬੋਲੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: ਕ੍ਰੋਮ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ (ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ):
  1. ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਨਾਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਮੱਸਿਆ: ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ।
  2. ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓ।
  3. ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਗਲਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
   ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਅਨੁਮਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕੈਮਰਾ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ), ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪਡਾਉਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਚੁਣੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ?

ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ "ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ" ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੈ!

ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਸ "ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸਟ ਰੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ!

ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਕਰੀਏ?

ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸਪੀਚ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ "ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੈ!