អត្ថបទទៅជាសំឡេង

Play

ចាប់ផ្ដើមការនិយាយ

Pause

ផ្អាកការនិយាយ

Stop

ផ្អាកការនិយាយ

Download

រក្សាទុកការនិយាយជាឯកសារ

Clear

មាតិកាច្បាស់

ផាសា

Settings

មាន​ជម្រើស​ជា​ច្រើន​ទៀត

និយាយ

ទទួលបាន

ខណ្ឌ .
សញ្ញាក្បៀស ,
ចំណុចពីរគូស ;
ចំណុចពីរគូស :
សញ្ញា, សហសញ្ញា -
សញ្ញាសួរ ?
សញ្ញាឧទាន !
វង់ក្រចកដែលបានបើក (
វង់ក្រចកដែលបានបិទ )
ចន្លោហ
បន្ទាត់ថ្មី
កថាខណ្ឌថ្មី ↵↵

អត្ថបទទៅការនិយាយតាមអ៊ីនធឺណិតឥតគិតថ្លៃ៖ បញ្ចេញសម្លេងតាមអត្ថបទអ្នកសរសេរ

តើអ្នកចង់ស្ដាប់អត្ថបទដែលត្រូវបាននិយាយឮៗដែរឬទេ? កម្មវិធីអានអត្ថបទឥតគិតថ្លៃរបស់យើង អាចបំប្លែងអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកសរសេរទៅជាលំដាប់សំឡេង។
សាមញ្ញ ចម្រុះ និងការបញ្ចេញសំឡេងបែបធម្មជាតិ វាគឺជាភាពឥតខ្ចោះនៃឧបករណ៍អត្ថបទទៅការនិយាយតាមអ៊ីនធឺណិតឥតគិតថ្លៃ។ ជ្រើសរើសសំឡេងតាមភេទប្រុស ឬស្រី ហើយរីករាយនឹងការនិយាយបែបធម្មជាតិគ្រប់វិនាទី។

តើអ្នកអាចប្រើកម្មវិធីអានអត្ថបទតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងតាមរបៀបណា?

 1. បិតភ្ជាប់អត្ថបទរបស់អ្នក
 2. ជ្រើសរើសភាសា
 3. ចុចលើ “ចាប់ផ្ដើមការនិយាយ”

ហេតុអ្នកគួរប្រើកម្មវិធីអត្ថបទទៅការនិយាយតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់យើង?

វាគឺមានភាពជាក់លាក់ ងាយស្រួលប្រើ និងឥតគិតថ្លៃ។ អត្ថបទទៅអ្នកអានការនិយាយរបស់យើងអាចអានឮៗ នូវអ្វីដែលអ្នកបានវាយចូលក្នុងភាពសម្បូរបែបនៃភាសាជាមួយនឹងសំឡេងធម្មជាតិ។

មិនត្រឹមតែប៉ុន្នឹងទេ ប៉ុន្តែឧបករណ៍អ៊ីធឺណិតឥតគិតថ្លៃរបស់យើងបើកឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងកម្រិតសំឡេង ល្បឿន និងកម្រិតនៃអត្ថបទនិយាយ ហើយសូម្បីតែការរក្សាទុកវាជាឯកសារ។
ដោយភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ វាគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលចង់ស្ដាប់អត្ថបទ។ យើងគឺសប្បាយចិត្តផងដែរក្នុងការជួយជនពិការជាច្រើនក្នុងការស្ដាប់អត្ថបទ។

តើមុខងារពិសេសណាខ្លះដែលកម្មវិធីអត្ថបទទៅការនិយាយតាមអ៊ីនធឺណិតបានផ្ដល់ជូន?

 • ឥតគិតថ្លៃ និងតាមអ៊ីធឺណិត
 • មិនចាំបាច់ទាញយក តម្លើង ឬចុះឈ្មោះណាមួយ
 • អាចប្រើបានជាមួយភាសាជាច្រើន
 • បញ្ចេញសំឡេងដូចធម្មជាតិ
 • មានសំឡេងប្រុស និងស្រី
 • មានសមត្ថភាពដើម្បីអានអត្ថបទវែងៗ
 • អ្នកអាចផ្អាក់ ឬបញ្ឈប់ការនិយាយបាន
 • អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតសំឡេង ល្បឿន និងទំហំកម្រិត
 • មានសមត្ថភាពដើម្បីរក្សារទុកអត្ថបទទៅជាឯកសារសំឡេង (សម្រាប់ការរក្សារទុកនេះ អ្នកចាំបាច់បើកឧបករណ៍ស្រូបសំឡេង៖ ប្រព័ន្ធនឹងអានអត្ថបទ ហើយថតសំឡេង) គុណភាពគឺមធ្យម។

តើអត្ថប្រយោជន៍នៃអត្ថបទទៅជាសំឡេងគឺអ្វីខ្លះ?

វាមានអត្ថប្រយោជន៍រាប់មិនអស់ក្នុងការថតសំឡេងពីអត្ថបទទៅសំឡេង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាគឺមានគុណប្រយោជន៍ដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល ដែលអ្នកប្រហែលមិនអាចគិតដល់។

តើមានសៀវភៅ អត្ថបទ ឬសូម្បីឯកសារការងារប៉ុន្មាន ត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារកង្វះពេលវេលា?
ជាមួយនឹងកាលវិភាគលម្អិត អ្នកប្រហែលមានពេលសល់ខ្លះ ហើយពេលទាំងនេះជាធម្មតាអ្នកចូលចិត្តប្រើវាសម្រាប់ការម៉ាស្សាភ្នែក អង្គុយ និងសម្រាក។

អរគុណចំពោះភាពជាក់លាក់នៃភាសា អ្នកអាចស្ដាប់អត្ថបទដែលអ្នកចូលចិត្ត ខណៈពេលអ្នកនៅតាមផ្លូវ ហាត់ប្រាណ ធ្វើការងារផ្សេងៗ ឬកំពុងសម្រាក។ អ្នកអាចបម្លែងគ្រាប់អត្ថបទវែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយទៅជាសំឡេងបានដែរ។

ចាប់តាំងពីគ្រប់ការអានទាំងអស់គឺរលូន និងបែបធម្មជាតិ ឧបករណ៍របស់យើងអាចជួយអ្នកក្នុងការរៀនភាសាថ្មីផ្សេងៗដោយជម្រុញនូវការការបញ្ចេញសំឡេង និងជំនាញស្ដាប់ឲ្យកាន់តែប្រសើរ។
ជាមួយនឹងភាពងាយស្រួល ក្នុងការប្រើ អ្នកអាចកំណត់ល្បឿន លឿនឬយឺត ចំពោះអត្ថបទដើម្បីសម្រួលក្នុងការស្ដាប់អត្ថន័យ។

អត្ថបទទៅអ្នកអានការនិយាយ អាចក្លាយជាឧបករណ៍កែសម្រួលល្អមួយផងដែរ ដែឡជួយអ្នកសរសេរ ឬអ្នកជំនាញ ធ្វើឲ្យអត្ថបទពួកគេកាន់តែប្រសើរផងដែរ។
ការស្ដាប់អ្វីដែលអ្នកបានសរសេរអាចផ្ដល់គំនិតថ្មីដ៏មានអត្ថន័យតាមរយៈរបៀបកែសម្រួលប្រយោគ ឬសំណង់ចំណោទបញ្ហាដើម្បីគាំទ្រគំនិតរបស់អ្នក។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែកម្មវិធីទំនើបរបស់យើងអាចជាជំនួយជនពិការភ្នែក និងជួយពួកគេភ្ជាប់ជាមួយចំណេះដឹងដែលពួកគេប្រហែលនឹងមិនអាច។
ជាមួយនឹងការជ្រើសរើសដ៏ល្អ នៃសំឡេងធម្មជាតិរបស់មនុស្ស និងជម្រើសភាសាជាច្រើន ការសង្កតសំឡេង និងភេទ អ្នកគ្រប់គ្នាអាចកំណត់បទពិសោធន៍ការស្ដាប់របស់គេឲ្យស្របតាមតម្រូវការរបស់គេ។

តើអ្វីគឺជាអត្ថបទទៅជាការនិយាយឲ្យប្រាកដ?

ឧបករណ៍អត្ថបទទៅជាការនិយាយមួយ ត្រូវបានគេដឹងថាកម្មវិធីអានអត្ថបទ ឬកម្មវិធីអត្ថបទទៅជាសំឡេង គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអានឮៗនូវសំឡេងឌីជីថល។

ឧបករណ៍ទាំងនេះមិនទាមទារអ្វីពីអ្នកប្រើច្រើនទេ ជាជាងការចម្លង និងបិតភ្ជាប់អត្ថបទដែលគេចង់ឲ្យនិយាយ។ បន្ទាប់មក ដោយឆ្លងកាត់ក្បួនឆ្លាតវៃ កម្មវិធីអត្ថបទទៅជាសំឡេង ផ្ដល់កំណែសំឡេងមួយនៃអត្ថបទនោះ។

ខណៈពេលដែលឧបករណ៍អត្ថបទទៅជាការនិយាយដំណើរការផ្សេងៗគ្នា បច្ចេកវិទ្យាទំនើបភាគច្រើនគាំទ្រភាពសម្បូរបែបនៃភាសា ហើយផ្ដល់នូវការបញ្ចេញសំឡេងបែបធម្មជាតិជាច្រើនផងដែរ ដែលមានទាំងប្រុស និងស្រី។

តើនរណាខ្លះប្រើអត្ថបទទៅជាការនិយាយ?

ការបំផ្លែងអត្ថបទទៅជាការនិយាយ គឺសន្សំពេលវេលា ប៉ុន្តែក៏ឆ្លាតវៃផងដែរ។ ឧបករណ៍អត្ថបទទៅជាសំឡេងអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីគ្រប់វិថីនៃជីវិត ឬអ្នកគ្រប់គ្នាដែលចង់ឲ្យភ្នែករបស់ពួកគេសម្រាកខណៈពេលដែលកំពុងរៀនអ្វីថ្មីៗ។

មនុស្សចាស់ ឬជនពិការអាចប្រើឧបករណ៍អត្ថបទទៅជាសំឡេង ដើម្បីរីករាយជាមួយអត្ថបទដែលពួកគេប្រហែលមិនអាច។ តាំងពីកម្មវិធីរបស់យើងមានភាពងាយស្រួល និងបានភ្ជាប់ទៅគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ អ្នកអាចទទួលបានការអានអត្ថបទរបស់អ្នកយ៉ាងលឿន ឬបំផ្លែងអត្ថបទផ្សេងៗទៅជាឯកសារសំឡេង។

ខណៈដែលការអានជាប់ទាក់ទងនឹងការនៅខាងក្រៅ ការស្ដាប់អាចកើតឡើងបាននៅតាមផ្លូវ ដែលអនុញ្ញាតអ្នកធ្វើរឿងបានច្រើន។ ឧទាហរណ៍ សារអេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នកមានច្រើននៅក្នុងប្រអប់សារ ប៉ុន្តែអ្នកគ្មានពេលអានវា? ឥឡូវ អ្នកអាចបំផ្លែងភាពសម្បូរបែបនៃអត្ថបទ ទៅជាឯកសារmp3 និងស្ដាប់ខណៈពេលធ្វើដំណើរ ហាតប្រាណ ឬធ្វើការងារណាមួយ។

ឬ តោះយើងនិយាយថាអ្នកជាអ្នកនិពន្ធ។ បន្ទាប់មក ការស្ដាប់អត្ថបទរបស់អ្នកឮៗ អាចនាំមកបំភ្លឺនូវកំណែអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើ។ កំហុសដែលភ្នែកអ្នកមិនអាចឃើញ អាចក្លាយជាចំណុចច្បាស់សម្រាប់ត្រចៀករបស់អ្នក ហើយអ្នកអាចងាយស្រួលរកកំហុសដែលប្រហែលធ្វើឲ្យខូចអត្ថន័យអត្ថបទរបស់អ្នក។

ដោយផ្ដល់ជូននូវភាពជាក់លាក់របស់វា អត្ថបទទៅជាសំឡេងផងដែរ ក៏គឺជារបៀបដែលពោរពេញដោយការច្នៃប្រឌិតសម្រាប់សិស្សដែលចង់ជម្រុញ ការសង្កត់សំឡេង និងការយល់ពីអត្ថបទរបស់ភាសាទីពីរ ឲ្យកាន់តែប្រសើរ។ ពួកគេអាចប្រែប្រួលល្បឿននៃអត្ថបទដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ការស្ដាប់របស់ពួកគេ និង កាន់ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការនិយាយ។

ឧបករណ៍អត្ថបទទៅជាសំឡេងរបស់យើងគឺជាដំណោះស្រាយដែលជួយច្រើនផងដែរសម្រាបមនុស្សដែលមានកាយសប្បទាមិនគ្រប់ ដូចជាអ្នកដែលមានផលវិបាកក្នុងរៀនអាននិងបញ្ចេញសំឡេង។ ការស្ដាប់អត្ថបទ ប្រសើជាងអាចអាន អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង ដោយអនុញ្ញាតមនុស្សគ្រប់គ្នាភ្ជាប់ទៅពត៌មានដែលគ្រាន់ដែនកំណត់។

បណ្ដាញគួរតែជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា ហើយឧបករណ៍អត្ថបទទៅជាសំឡេងជួយបង្កើតតំណភ្ជាប់សម្រាប់គ្រប់ក្រុមនៃមនុស្សដោយមិនគិតពីអាយុ ចំណេះដឹង និងផលវិបាកផ្សេងៗ។

ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា

 • គ្មានការនិយាយ។ ដំបូងបង្អស់ ពិនិត្យឧបករណ៍បំពងសម្លេងនិងកម្រិតសំឡេង។ ថែមទាំងសំឡេងគឺប្រហែលមិនមានសម្រាប់កម្រិត/ល្បឿន/កំណត់ ដែលផ្ដល់ឲ្យ។ ផ្លាស់ប្ដូរជម្រើសរបស់អ្នក។
 • កម្មវិធីរុករកមិនគាំទ្រការចាប់ការនិយាយ៖ កំណែចុងក្រោយបង្អស់នៃកម្មវិធីរុករក Chrome។
 • វាមានបញ្ហាជាមួយឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នក (ពេលរក្សារទុកជាឯកសារ):
  1. គ្រឿងបង្គុំមានបញ្ហាជាមួយឧបករណ៍ស្រូបសំឡេង៖ ធ្វើឲ្យប្រាកដថាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកបានភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នក។
  2. ការអនុញ្ញាតសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងគឺមិនមាន។ អនុញ្ញាតឲ្យការឧបករណ៍ចាប់ការនិយាយមានតំណភ្ជាប់មកឧបករណ៍ស្រូបសំឡេង។
  3. កម្មវិធីរុករកស្ដាប់ទៅឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងខុស។
  ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការអនុញ្ញាតឧបករណ៍ស្រូបសំឡេង ចុចលើរូបតំណាងកាមេរ៉ាតូច នៅលើរបារអាសយដ្ឋាន (នឹងបង្ហាញក្រោយពេលអ្នកចុចលើប៉ូតុងលេង) កំណត់ការអនុញ្ញាតការដាក់ឲ្យប្រើនៃឧបករណ៍ស្រូបសំឡេង និងរើសយកឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងដែលត្រឹមត្រូវពីតារាង។

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាផ្សេងៗ សូមទាក់ទាងមកយើង ដោយពិពណ៌នាលម្អិតពីបញ្ហា។

តើអត្ថបទទៅជាការនិយាយគឺជាអ្វី?

អត្ថបទទៅជាការនិយាយគឺជាឧបករណ៍ដែលអានអត្ថបទឮៗ។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវចម្លងនិងបិតភ្ជាប់អត្ថបទ បើកឧបករណ៍បំពងសំឡេង ហើយនិងសង្កត់លើប៉ូតុង “ចាប់ផ្ដើមការនិយាយ”។ អ្នកក៏អាចផ្អាក ឬឈប់សំឡេងនៅពេលអ្នកចង់បាននិងរក្សាទុកការនិយាយជាឯកសារ។ សាកល្បងឥឡូវនេះ វាគឺឥតគិតថ្លៃ!

តើបើកអត្ថបទទៅជាការនិយាយតាមរបៀបណា?

ការបើកអត្ថបទទៅជាការនិយាយ គឺងាយស្រួល។ អ្នកវាយអក្សរម្ដងឬ បិតភ្ជាប់អត្ថបទដែលអ្នកចង់ឲ្យអានឮៗ ដោយចុចយ៉ាងសាមញ្ញលើ “ចាប់ផ្ដើមការនិយាយ”។ កម្មវិធីអានអត្ថបទតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់យើង នឹងអានអត្ថបទរបស់អ្នកឮៗ។ គ្មានការចុះឈ្មោះ ឬការបង់ប្រាក់។ វាគឺឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។ សាកល្បងឥឡូវនេះ!

តើដំណើរការអត្ថបទទៅជាការនិយាយតាមរបៀបណា?

អត្ថបទទៅជាការនិយាយតាមអ៊ីនធឺណិត គឺពិតជាងាយស្រួលក្នុងការប្រើ។ ជ្រើសរើសភាសានៃអត្ថបទរបស់អ្នក ប្ដូរឧបករណ៍បំពងសំឡេងរបស់អ្នក វាយបញ្ចូល ឬចម្លង-បិតភ្ជាប់ អត្ថបទដែលអ្នកចង់ស្ដាប់ឮៗពីកម្មវិធី និងចុចលើប៉ូតុង “ចាប់ផ្ដើមការនិយាយ”។ សាកល្បងឥឡូវនេះ វាគឺឥតគិតថ្លៃ!