Format som stöds ljud

Kan jag transkribera en ljud-fil.

Nedan finns en lista över format som vi stöder för transkription och undertexter.