Format som stöds video

Kan jag transkribera en video-fil.

Nedan finns en lista över format som vi stöder för transkription och undertexter.