Mga sinusuportahang audio na Format

Maaari bang i-transcribe ang audio file.

Hanapin sa ibaba ang listahan ng mga format na sinusuportahan namin para sa transkripsyon at mga subtitle.